Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας

Διενεργείται α’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ Ω8ΧΒΗ-ΗΤ0.

Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο