Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Μεσσήνης

Διενεργείται Α’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ ΨΓ9ΕΗ-ΚΦΧ.

Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο