Περίληψη Διακήρυξης Α’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης.

Περίληψη διακήρυξης 1ης επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης (ΑΔΑ: 6ΛΤΡΗ-ΜΧ7). Διεξαγωγή στις 14-01-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας στην Τρίπολη, Ουάσιγκτον 36, τηλ. 2713 611 106.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο