ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικης Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσε ότι: στις 08-05-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30πμ θα διεξαχθεί στην Τρίπολη και στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας  η Α’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο