Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύττει ότι: Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθ. 11797 ΕΞΕ 2023/ 8-2-2023 αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

 Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο