Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και των υπηρεσιών έδρας

Διενεργείται α’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και των υφιστάμενων Υπηρεσιών Έδρας της, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ 68ΝΛΗ-6ΣΞ.

Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο