Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Αμφιλοχίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας διακηρύσσει τη διενέργεια Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αρ. Πρωτ. 91271 ΕΞΕ 2023 (ΑΔΑ: 68Ψ2Η-Λ1Ε) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Αμφιλοχίας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο