Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 11/04/2024 (ΑΔΑ:Ψ46ΣΗ-ΑΗΛ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο