Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Η Αναπληρώτρια της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 14-11-2023 αρχικής μας διακήρυξης (με ημερομηνία έγκρισης 19-12-2023) ΑΔΑ: 9ΦΞΘΗ-ΧΧΨ, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο