Περίληψη διακήρυξης Α΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι..

Περίληψη διακήρυξης Α’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού Αρκαδίας  και Πληροφορικής στο Ν. Αρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. .

Διεξαγωγή δημοπρασίας στις 15/12/2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας στην Τρίπολη (Ουάσιγκτον 36, τηλ. 2713 611 106)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο