ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διακηρύττει ότι

Διενεργείται Α΄ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων «Το Σπίτι του Παιδιού», του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην Πάτρα, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ Ο.Ε. ΨΛ04Η-4ΝΣ.

Η Α΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 02/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 09.00π.μ. έως 09.30π.μ..στο κτίριο των γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο