ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ α)ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διακηρύττει ότι

Διενεργείται Α΄ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Αυτοτελών γραφείων α) Επιμελητών Ανηλίκων και β) Κοινωνικής Αρωγής με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ ΨΨΟΧΗ-Χ0Ι.

Η  A΄ επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23/3/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10.00π.μ. έως 10.30π.μ. στο κτίριο των γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο