ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διακηρύττει ότι

Διενεργείται Α΄ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: 6ΕΡΟΗ-ΛΣ8.

Η Α΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10.00π.μ. έως 10.30π.μ..στο κτίριο των γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο