ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διακηρύττει ότι

Διενεργείται Α΄ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Πάτρας της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ 6ΛΑΤΗ-ΥΦΛ.

Η  A΄ επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23/3/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 09.00π.μ. έως 09.30π.μ. στο κτίριο των γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο