Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της δ/νσης κοινωφελών περιουσιών της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαϊας  διακηρύττει ότι διενεργείται  Α΄ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. , με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: 6ΝΣΕΗ-Ω1Ι. Η Α΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 05/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα από 09.00π.μ. έως 09.30πΕπ.μ..στο κτίριο των γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα.icon

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο