Περίληψη Διακήρυξης 3ης Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Πελοποννήσου.

Περίληψη διακήρυξης 3ης επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Πελλοποννήσου με έδρα την Τρίπολη (ΑΔΑ: 6ΣΞ9Η-ΣΓΨ).  Διεξαγωγή στις 14-01-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας αρκαδίας στην Τρίπολη, Ουάσιγκτον 36, τηλ. 2713 611 106.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο