Περίληψη Διακήρυξης 2ης Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης διακηρύσσει ότι στις 12-09-2023 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. θα διεξαχθεί στην Κομοτηνή και στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης, η 2η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Τμημάτων Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ροδόπης, Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Ροδόπης, Πληροφορικής Ν. Ροδόπης, καθώς και του Γραφείου Κοινωφελών Περιουσιών Κομοτηνής της Δ/νσης Διοίκησης της Α.Δ.Μ.-Θ.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο