ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ης Επαναληπτικής ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Ηλείας διακηρύσσει ότι: με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 9 -7-2018 αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται στις 26 -3- 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 – 11 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία (Διοικητήριο) 2η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003   (ΦΕΚ   76/τ.Α) για   την   στέγαση   του   Τομέα   Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο