Περίληψη διακήρυξης 1ης Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας

Περίληψη διακήρυξης 1ης επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας (ΑΔΑ:96Γ6Η-10Υ).  Διεξαγωγή στις 14-01-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:15π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας στην Τρίπολη, Ουάσιγκτον 36, τηλ. 2713 611 106.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο