Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην «REVOIL Α.Ε.Ε.Π.»

Με την από 25/05/2023 (ID 511596) Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών «REVOIL Α.Ε.Ε.Π.» με Α.Φ.Μ.: 094116870, με έδρα επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 5 στη Βάρη Αττικής, Τ.Κ. 16672, για τους κάτωθι λόγους:

Το δείγμα βυτιοφόρου πετρελαίου κίνησης που έλαβαν κατά την διάρκεια ελέγχου οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων «Ξυλά Γεωργία» στο 12ο χιλ Θεσσαλονίκης – Περαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57019 και Α.Φ.Μ.: 112731374 εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι περιείχε τον ιχνηθέτη Κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 2,3 mg/L αντί 3 mg/ για τη βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αρθρ. 17,20 & 26 του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 8.1 εδ. ii της υπ’αριθμ. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο