Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση «KM FUEL AND COFFEE E.E.»

Με την υπ’ αρ. 59799 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/24-4-2024  Απόφαση  του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) στην επιχείρηση «KM FUEL AND COFFEE E.E.» με Α.Φ.Μ.: 802162127, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, η οποία εδρεύει στις ΚΡΗΝΙΔΕΣ – ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ διότι σε έλεγχο και δειγματοληψία καυσίμων που διενεργήθηκαν στο πρατήριο υγρών καυσίμων της ανωτέρω επιχείρησης και κατά την διαδικασία δειγματοληψίας αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, δεν παραδόθηκε από την επιχείρηση το δείγμα καυσίμου του άρθρου 99 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (δείγμα βυτιοφόρου) το οποίο αντιστοιχεί στην παραλαβή αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων,  κατά παράβαση του άρθρου 102 παρ. 1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο