Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην «ΑΡΓΩ Α.Ε.»

Με την από 25/05/2023 (ID 511615) Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών «ΑΡΓΩ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 094138086, με έδρα επί της Πλατείας Ελευθερίας στην Κάλυμνο, Τ.Κ.85200, για τους κάτωθι λόγους:

Το δείγμα βυτιοφόρου πετρελαίου κίνησης που έλαβαν κατά την διάρκεια ελέγχου οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων «Αντώνιος Φουστέρης ΜΟΝ ΙΚΕ» που έχει έδρα στη Μεσσαριά Αεροδρόμιο ΤΚ 84700, Θήρα και Α.Φ.Μ.: 801106090 εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι περιείχε τον ιχνηθέτη Κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 2,1 mg/L αντί 3 mg/ για τη βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αρθρ. 17,20 & 26 του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 8.1 εδ. ii της υπ’αριθμ. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο