Περίληψη Απόφασης επιβολής προστίμου στην «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ» από την Ε.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής

Με την από 24/05/2023 (ID 511451) Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 094384285, με έδρα επί της οδού Ακτή Κονδύλη αρ.10 στον Πειραιά, Τ.Κ.18545, για τους κάτωθι λόγους:

Το δείγμα βυτιοφόρου πετρελαίου κίνησης που έλαβαν κατά την διάρκεια ελέγχου οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ» που έχει έδρα επί της οδού 21Ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας, 57019, Θεσσαλονίκη και Α.Φ.Μ.: 052760533 εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι είχε σημείο ανάφλεξης 51,0οC αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου 55,0οC για το πετρέλαιο κίνησης, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αρθρ. 17,20 & 26 του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 8.1 εδ. ii της υπ’αριθμ. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο