Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου για την «ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ»

Με την από 08/09/2023 Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (Α.Π. 130588 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/ΥΠΟΙΚ 8-9-2023) , επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ» με A.Φ.Μ. 045805172 και έδρα τη Δημοτική Ενότητα Πύργοι Εορδαίας Πτολεμαΐδας, για τους παρακάτω λόγους:

Τα δείγματα βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων που έλαβαν στις 14/6/2023 ελεγκτές της Ε.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας από το πρατήριο υγρών καυσίμων της ανωτέρω επιχείρησης στη Δημοτική Ενότητα Πύργοι Εορδαίας Πτολεμαΐδας, εξετάσθηκαν από την Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας και βρέθηκαν Μη Κανονικά διότι έχουν τάση ατμών 65,3 kpa αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου 60 kpa, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με την Υ.Α. Δ19/Φ11/ΟΙΚ.13098 /1156/2010.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο