ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο