Περιλήψεις Αποφάσεων Επιβολής Προστίμου

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση «KM FUEL AND COFFEE E.E.»

Με την υπ’ αρ. 59799 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/24-4-2024  Απόφαση  του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) στην επιχείρηση

Περισσότερα »

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Με την από 17/07/2023 (Α.Π.106886ΕΞ2023) Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (915.000) ευρώ στην επιχείρηση – πρατήριο

Περισσότερα »

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου για «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.» (Λ. Δημοκρατίας 142 – Κερατσίνι)

Με την από 11/07/2023 (Α.Π.103401ΕΞ2023) Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.»

Περισσότερα »

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου για «ΜΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Με την Α.Π. 102532 ΕΞ 2023/10-07-2023 Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στον «ΜΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Περισσότερα »

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»

Με την από 06/06/2023 (Α.Π.86190ΕΞ2023) Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»

Περισσότερα »

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.»

Με την από 25/05/2023 (ID 511664) Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών «ΕΛΙΝΟΙΛ

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο