Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία προκήρυξης διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού και σχολικού έτους 2015-2016 από τα έσοδα του κληροδοτήματος « Ζήνωνα Ι. Παπαναστασίου», τη διαχείριση του οποίου έχει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμο

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο