ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: A’ Επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά και των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών αυτής

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 05-10-2018 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:6O9BH-11Γ) για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά και των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών αυτής.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο