ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης Β΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Παξών, ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας διακηρύσσει ότι, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. 89026/15-10-18 (ΑΔΑ: 7Υ9ΥΗ-Θ5Ξ) θεωρημένης αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση του Α.Τ. Παξών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κέρκυρας στον οδό Λεωφ. Αλεξάνδρας 38Β στην Κέρκυρα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο