ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Ανάθεση εκτίμησης μισθωτικής αξίας ακινήτου του κληροδοτήματος Γεωργίου Ξαγοράρη της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών από πιστοποιημένο εκτιμητή

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο