Πίνακες Τιμών Ζωνών και Συντελεστών συστήματος ΑΠΑΑ

Χάρτης συστήματος ΑΠΑΑ της περιοχής «Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού-Αγ. Κοσμά» ευκρινέστερη απόδοση του χάρτη που συνοδεύει την απόφαση Υπουργού Οικονομικών α.π.113375 ΕΞ 2022/08.08.2022 (ΦΕΚ:B΄4212)

Χάρτης συστήματος ΑΠΑΑ της περιοχής “Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγ. Κοσμά” ευκρινέστερη απόδοση του χάρτη που συνοδεύει την απόφαση Υπουργού Οικονομικών α.π.113375 ΕΞ 2022/08.08.2022 (ΦΕΚ:B΄4212)

Περισσότερα »

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό, κατά το αντικειμενικό σύστημα, της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου) της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό, κατά το αντικειμενικό σύστημα,

Περισσότερα »

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57732 ΕΞ2021/18.05.2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57732 ΕΞ2021/18.05.2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας

Περισσότερα »

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού/Y.A. 57732/18-5-2021 (ΦΕΚ: 2375Β/07-06-2021)

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρ. 41 του

Περισσότερα »

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 1152)»

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία

Περισσότερα »

Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών της υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

“Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών της υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της

Περισσότερα »

Ανακαθορισμός τιμών ζώνης της με αριθ. ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών

Ανακαθορισμός τιμών ζώνης της με αριθ. ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1

Περισσότερα »

Διόρθωση σφάλματος της απόφασης ΠΟΛ:1113/12.06.2018

Διόρθωση σφάλματος της απόφασης ΠΟΛ:1113/12.06.2018, Έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών με αρ. πρωτ. ΔΤΥΔ001158ΕΞ2018/02.07.2018, ΦΕΚ:2641/Β/05.07.2018, ΑΔΑ:Ω3ΠΗΗ-Δ1Φ, Θέμα:« Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/12-06-2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που

Περισσότερα »

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών για τον

Περισσότερα »

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:.1180/22.11.2017, ΦΕΚ: 4317/Β/11.12.2017,

Περισσότερα »

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στο Δήμο Δελφών

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στο Δήμο Δελφών σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:.1181/22.11.2017, ΦΕΚ:4317/Β/11.12.2017, ΑΔΑ:69ΑΑΗ-Ω91 Θέμα: «Ανακαθορισμός των τιμών

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο