Πίνακες Τιμών Ζωνών και Συντελεστών συστήματος ΑΠΑΑ

[21.11.2022] Χάρτης συστήματος ΑΠΑΑ της περιοχής «Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού-Αγ. Κοσμά»

Ευκρινέστερη απόδοση του χάρτη που συνοδεύει την απόφαση Υπουργού Οικονομικών α.π.113375 ΕΞ 2022/08.08.2022 (ΦΕΚ Β’ 4212)

Δείτε τον χάρτη

[09.08.2022] Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά - Έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982

Υπουργική Απόφαση έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό, κατά το αντικειμενικό σύστημα, της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου) της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β’ 4212/2022)

Δείτε την απόφαση

[22.02.2022] Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57732 ΕΞ2021/18.05.2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57732 ΕΞ2021/18.05.2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρ. 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα» (ΦΕΚ Β’ 2375)

Δείτε την απόφαση

[07.06.2021] Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρ. 41 του ν. 1249/82 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα.

Δείτε την απόφαση

[01.10.2020] Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών της υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών της υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» (ΦΕΚ Β’ 269) και υπό στοιχεία 1175023/3752/OOΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1200/28.12.2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 και 14 του ν. 1473/1984 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων» (Β’ 2038).

Δείτε την απόφαση

[18.09.2020] Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού - Ανακαθορισμός τιμών ζώνης της με αριθ. ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών

Ανακαθορισμός τιμών ζώνης της με αριθ. ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΦΕΚ Β’ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.» (ΦΕΚ Β’ 2192), της με αριθ. ΠΟΛ.1163/31.10.2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β’ και ΣΤ’ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β’ 3882) και της με αριθμ. ΠΟΛ.1180/22.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α’ και Γ’ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών» (ΦΕΚ Β’ 4317), σε συμμόρφωση με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δείτε την απόφαση

[05.07.2018] Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/12-06-2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 2192/12-06-2018

Διόρθωση σφάλματος της απόφασης ΠΟΛ:1113/12.06.2018, Έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών με αρ. πρωτ. ΔΤΥΔ001158ΕΞ2018/02.07.2018, ΦΕΚ 2641/Β/05.07.2018, ΑΔΑ: Ω3ΠΗΗ-Δ1Φ, Θέμα: «Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/12-06-2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2192/12-06-2018»

Δείτε την απόφαση

[12.06.2018] Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΦΕΚ Β' 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΦΕΚ Β’ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.

Δείτε την απόφαση

Πίνακας τιμών εκκίνησης

[11.12.2017] Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στο Δήμο Δελφών σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στο Δήμο Δελφών σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:.1181/22.11.2017, ΦΕΚ Β’ 4317/11.12.2017, ΑΔΑ:69ΑΑΗ-Ω91 Θέμα: «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Α’ των οικισμών α) Επταλόφου, β) Λιλαίας και γ) Πολυδρόσου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Δείτε την απόφαση

[11.12.2017] Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:.1180/22.11.2017, ΦΕΚ Β’ 4317/11.12.2017, ΑΔΑ: 71Ι8Η-ΙΕΙ Θέμα: «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α’ και Γ’ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών»

Δείτε την απόφαση

[03.11.2017] Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών

Επανακαθορισμός Τιμών Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού σε συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:.1163/31.10.2017, ΦΕΚ Β’ 3882/03.11.2017, ΑΔΑ: 6Ρ0ΘΗ-2ΟΩ Θέμα: «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β’ και ΣΤ’ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής»

Δείτε την απόφαση

[21.08.2017] Επανακαθορισμός Τιμής Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών

Επανακαθορισμός Τιμής Ζώνης στη Δημοτική Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1128/10.08.2017, ΦΕΚ Β’ 2894/21.08.2017 Θέμα: «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στη Β’ Ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής»

Δείτε την απόφαση

[20.01.2016] Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1009/18-01-2016, ΦΕΚ Β’ 48/20.01.2016, ΑΔΑ: 6ΧΜΒΗ-7ΔΒ Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας»

Δείτε την απόφαση

[16.06.2011] Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης ΠΟΛ:1200/28.12.2010 Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών

Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης ΠΟΛ:1200/28.12.2010 Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1130/06.06.2011, ΦΕΚ Β’ 1382/16.06.2011, AΔΑ:4ΑΣΠΗ-ΩΚΑ Θέμα: «Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1175023/3752/OOΤΥ/Δ’/28.12.2010 ΠΟΛ.1200 (ΦΕΚ Β’ 2038/29.12.2010) απόφασης του Υπ. Οικονομικών»

Δείτε την απόφαση

[29.12.2010] Επέκταση Αντικειμενικού Συστήματος (Νέες εντάξεις 4.489 οικισμών) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Επέκταση Αντικειμενικού Συστήματος (Νέες εντάξεις 4.489 οικισμών) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ Απόφαση Υφυπ. Οικονομικών αρ. πρωτ.: 1175023/3752/OOΤΥ/Δ’/28.12.2010, ΠΟΛ:1200/28.12.2010, ΦΕΚ Β’ 2038/29.12.2010 Θέμα: «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ.41 και 41α του ν.1249/82 και 14 του ν.1473/84 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων» – Συντομογραφίες – Πίνακες Τ.Ο & Κ – Ορισμοί Οικισμών 

Πίνακες τιμών
Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
[04.04.2008] Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 'Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:.1068/03.04.2008, ΦΕΚ: 587/Β/04.04.2008 Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με αντικειμενικό σύστημα»

Πίνακες

Πίνακας περιεχομένων

[03.08.2007] Ορθή επανάληψη –Παροράματα της απόφασης ΠΟΛ 1091/11.07.2007

Εγκύκλιος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπ. Οικονομικών, Αρ. Πρωτ: 1077111/2432/00ΤΥ/Δ/03.08.2007 Θέμα: «α) Ορθή Επανάληψη 1 σελίδας των «Διορθώσεων σφαλμάτων των Πινάκων Τιμών» ΠΟΛ 1091/11.07.2007, ΦΕΚ:1355/Β/01.08.2007  β) Παροράματα Πινάκων Τιμών  σε 2 σελίδες»

Δείτε την εγκύκλιο

[01.08.2007] Διορθώσεις σφαλμάτων των αποφάσεων ΠΟΛ 1034/27-02-2007

Διορθώσεις σφαλμάτων των αποφάσεων  ΠΟΛ 1034/27-02-2007, ΠΟΛ 1036/27-02-2007 και ΠΟΛ 1033/27-02-2007

Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1091 αρ.1069909/2230/ΟΟΤΥ/Δ/11-07-2007, ΦΕΚ Β’ 1355/01.08.2007 Θέμα: «Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών των με αριθ. πρωτ.1 020564/487/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1034/27-02-2007, 1020571/489/ΟΟΤΥ/ Δ’, ΠΟΛ 1036/27-02-2007 και 1020562/486/ΟΟΤΥ/ Δ’, ΠΟΛ 1033/27-02-2007 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών».

Δείτε την απόφαση

[13.07.2007] Διορθώσεις σφαλμάτων των αποφάσεων ΠΟΛ 1034/27-02-2007

Έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αρ. πρωτ. 1068536/2165/ΟΟΤΥ/Δ/10.07.2007, ΦΕΚ:1204/Β/13.07.2007 Θέμα: «Διόρθωση τυπογραφικών λαθών στην δημοσίευση της απόφ. 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ 1034/27.2.2007 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών»

Δείτε το έγγραφο

[28.02.2007] Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών εκκίνησης ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1033, αρ. 1020562/ΟΟΤΥ/Δ/27.02.2007, ΦΕΚ:268/Β/28.02.2007 Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε  αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.»

Πίνακες τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής

[28.02.2007] Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Απόφαση Υπ. Οικονομικών αρ. πρωτ: 1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ/27.02.2007, ΠΟΛ:1036, ΦΕΚ:270/Β/28.02.2007 Θέμα: «.Αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με αντικειμενικό σύστημα»

Πίνακες τιμών εκκίνησης
[28.02.2007] Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1034, αρ.1020564/487/00ΤΥ/Δ’/27.02.2007, ΦΕΚ:269/Β/28.02.2007 Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας»

Συντομογραφίες – Πίνακες Τ.Ο & Κ – Ορισμοί Οικισμών

Αττική 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου 
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Κρήτης
[13.04.2006] Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης ΠΟΛ.1158/2005

Απόφαση Υφυπ. Οικονομικών ΠΟΛ1055 αρ. 1032724/838/00ΤΥ/Δ/31.03.2006, ΦΕΚ Β’ 462/13.04.2006

Θέμα: «Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της υπ’αριθμ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ’/30.12.2005 ΠΟΛ.1158 (Φ.Ε.Κ. 1982/Β΄/30.12.2005) απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών»

Δείτε την απόφαση

[05.01.2006] Ορθή επανάληψη στην απόφαση ΠΟΛ:1158/2005
Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών αρ. πρωτ: 1001563/002/ΤΥ/Δ/05.01.2006
 
Θέμα: «Ορθή επανάληψη 20 σελίδων του βιβλίου Πινάκων Τιμών Αντικειμενικών Αξιών Περιφέρειας Αττικής»
 
[30.12.2005] Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1158, αρ. πρωτ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/30.12.2005, ΦΕΚ Β’ 1982/30.12.2005

Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας»

Περιφέρεια Αττικής 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου 
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Κρήτης
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο