Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ανά ΚΑΕ

ΚΑΕ 2000-2499
 • ΚΑΕ 2134
 • ΚΑΕ 2135
 • ΚΑΕ 2224
 • ΚΑΕ 2381
 • ΚΑΕ 2411-2493
ΚΑΕ 2500-2999
 • ΚΑΕ 2511-2599
 • ΚΑΕ 2600
 • ΚΑΕ 2611-2629
 • ΚΑΕ 2713
 • ΚΑΕ 2731
 • ΚΑΕ 2732
 • ΚΑΕ 2733
 • ΚΑΕ 2738
 • ΚΑΕ 2751
 • ΚΑΕ 2754
 • ΚΑΕ 2758
 • ΚΑΕ 2764
 • ΚΑΕ 2792
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο