Ο Γ.Γ. κ. Σκάλκος στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης. Στη συνεδρίαση, όπου συμμετείχε η Επίτροπος Μεταρρυθμίσεων και Συνοχής, κ. Ελίζα Φερέιρα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος.

Ο κ. Σκάλκος αναφέρθηκε στις προτεραιότητες για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027 ώστε να αντικατοπτρίζονται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Συνοπτικά, μία αποτελεσματική Πολιτική Συνοχής θα πρέπει:

– Να διασφαλίζει επαρκή χρηματοδότηση για τους στόχους και τις προτεραιότητες της Συνοχής, ειδικά για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

– Να διαφυλάττει και να ενισχύει την «εταιρική σχέση» και την «κοινή διαχείριση» των Προγραμμάτων ώστε οι περιφέρειες να διατηρούν την «ιδιοκτησία» των δράσεων και των έργων τους.

– Να προωθεί την απλούστευση των διαδικασιών και την ευελιξία στην εφαρμογή των Προγραμμάτων.

– Να ενδυναμώνει τη θεσμική ικανότητα των δικαιούχων των Προγραμμάτων ώστε να αξιοποιούν διαθέσιμους πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο