Ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών για την Πολιτική Συνοχής

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών υπεύθυνων για την Πολιτική Συνοχής, η οποία έλαβε χώρα στη Μούρθια της Ισπανίας σήμερα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Σκάλκος επισήμανε τα ακόλουθα:

  • Αφετηρία κάθε συζήτησης για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής πρέπει να είναι η ρητή επαναβεβαίωση του ρόλου της ως το κύριο εργαλείο για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των ευρωπαϊκών περιφερειών.
  • Οι διαθέσιμοι πόροι δεν πρέπει να τεθούν σε αμφισβήτηση, ακόμη και μετά από την καλοδεχούμενη εισδοχή νέων κρατών-μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Μία εύρωστη και αποτελεσματική Πολιτική Συνοχής και ενισχύει την ευρωπαϊκή προοπτική και αποτελεί ανάχωμα στην λαϊκιστική αντι-ευρωπαϊκή ψήφο.
  • Η Πολιτική Συνοχής πρέπει να ενισχύσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών τοπικής ανάπτυξης.
  • Η συνύπαρξη της Πολιτικής Συνοχής με το νέο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρέπει να οδηγήσει τα κατάλληλα συμπεράσματα, κύρια σε ότι έχει να κάνει με τις ταχύτερες διαδικασίες εφαρμογής του δεύτερου.
  • Η Πολιτική Συνοχής 2.0 πρέπει να είναι ευέλικτη, καινοτόμα και οικονομικά επαρκής. Το βάρος πρέπει να δοθεί στα αποτελέσματα και λιγότερο στις διαδικασίες, στην ταχύτητα υλοποίησης, στη διαφύλαξη της «εταιρικής σχέσης» και στη μεγαλύτερη «ιδιοκτησία» των Προγραμμάτων από τα κράτη-μέλη.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο