Ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δ. Σκάλκος στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών για την Πολιτική Συνοχής

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών για την Πολιτική Συνοχής που πραγματοποιήθηκε στη Βελγική πόλη Mons την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ε.Ε. συζήτησαν για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2027.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο οποίος στην τοποθέτησή του ανέδειξε τις πάγιες θέσεις της χώρας μας για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής, με κύριους άξονες:

– Την επαρκή χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της Πολιτικής Συνοχής, τόσο για τους στρατηγικούς επενδυτικούς στόχους της ευρωπαϊκής οικονομίας, όσο και για την προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες των τοπικών περιοχών, προκειμένου «κανένας πολίτης και κανένας τόπος να μην μένει πίσω».

– Την μέγιστη δυνατή απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, την ευελιξία στην εφαρμογή των Προγραμμάτων και τη διαφύλαξη και περαιτέρω ενίσχυση της «εταιρικής σχέσης».

– Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού αντιμετώπισης των εξωγενών κρίσεων προκειμένου η Πολιτική Συνοχής να είναι ικανή να ανταποκριθεί και να επικεντρωθεί στους κύριους στόχους της για τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων και τον παραγωγικό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών περιφερειών.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο