Εγκύκλιοι

Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

Εγκύκλιος εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Παράρτημα: Έντυπο Ε.1.: Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας Έντυπο Ε.2.: Υπόδειγμα Απόφασης Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Πίνακας Π.1.: Αίτημα μεταφοράς πίστωσης – Αύξηση ποσοστού διάθεσης Πίνακες Παραρτήματος

Περισσότερα »

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024

Εγκύκλιος: Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024 Παράρτημα Α’ Παράρτημα Β’ Παράρτημα Γ’ Παράρτημα Δ’ Παράρτημα Ε’ Πίνακας 1 – Ποσοτικοποίηση δράσεων επισκόπησης Πίνακας 2 – Α-Δ Κατανομή Προυπολογισμού ΦΚΔ ανά Τομέα Πολιτικής (Πρόγραμμα – Υποπρόγραμμα) Πίνακας 3 – Κατανομή Προυπολογισμού ΝΠ ΦΓΚ ανά Τομέα Πολιτικής (Πρόγραμμα – Υποπρόγραμμα) Πίνακας 4 – Ενσωμάτωση περιβαλλοντικής διάστασης στον ΠΥ Πίνακας 5 – Οι 6 περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ

Περισσότερα »
  • Scroll to Top
    Μετάβαση στο περιεχόμενο