Νίκος Παπαθανάσης: Συστηματικά και αποτελεσματικά στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, διευρύνουμε και διευκολύνουμε τον τραπεζικό δανεισμό κυρίως των ΜμΕ και βελτιώνουμε υποδομές για την καθημερινότητα των πολιτών

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Τα μετρήσιμα αποτελέσματα που αφορούν στην υλοποίηση των επενδυτικών εργαλείων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη διεύρυνση και τη διευκόλυνση του τραπεζικού δανεισμού κυρίως των ΜμΕ, καθώς και στη βελτίωση των υποδομών που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, στη διάρκεια της τριμηνιαίας τακτικής ενημέρωσης για θέματα του χαρτοφυλακίου του.

Σε δήλωσή του ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Η εικόνα της χώρας αλλάζει και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη με στόχο μια ανθεκτικότερη οικονομία και μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι επενδυτικές δράσεις που υλοποιούμε, ταυτόχρονα με το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα εργαλεία για τη στήριξη των επιχειρήσεων, όπως αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, για τη διεύρυνση της περιμέτρου του επιχειρηματικού δανεισμού, όπως τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς και για τη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων.

Με την ίδια συστηματικότητα και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε έτσι ώστε η οικονομική πρόοδος να μετατραπεί σε ατομική ευημερία με τη δημιουργία ακόμα περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, αλλά και επιπλέον δημοσιονομικού χώρου για νέα προγράμματα στήριξης της κοινωνίας».

Στη συνέντευξη συμμετείχαν ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Πελοπίδας Καλλίρης, ο Διευθυντής της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κ. Νίκος Σέργης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων κ. Βασίλης Σιαδήμας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ. Γιώργος Ζαββός, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Α.Τ.Ε.) κ. Χάρης Λαμπρόπουλος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ε.Α.Τ.Ε. κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου.

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κ. Πελοπίδας Καλλίρης, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Ξεκινάμε τα Προγράμματα για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και περνάμε από τη Μετάβαση στην Ανάπτυξη αυτών των περιοχών, με νέες ευκαιρίες για όλους!».

Ο Διευθυντής της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), κ. Νίκος Σέργης υπογράμμισε: «Η Ελλάδα αναδείχθηκε το 2023 ως μία από τις κορυφαίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την υπογραφή συμβάσεων ΣΔΙΤ, ενώ ανάλογο αποτέλεσμα αναμένεται να υπάρξει και για το έτος 2024 καθώς πλήθος έργων ΣΔΙΤ βρίσκονται σε στάδιο συμβασιοποίησης. Ο Θεσμός των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ως ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο εργαλείο υλοποίησης έργων, παρέχοντας αναγκαίες υποδομές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην τοπική κοινωνία».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Γιώργος Ζαββός, σημείωσε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ο μοναδικός εθνικός χρηματοπιστωτικός φορέας μόχλευσης δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, με στόχο την βιώσιμη και ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας. Υλοποιώντας την φιλόδοξη αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης, για τη στήριξη της πολύ μικρής επιχειρηματικότητας, μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καλύπτει τα κενά της αγοράς, παρέχοντας τις αναγκαίες εγγυήσεις μαζί με χαμηλού κόστους χρηματοδότηση. Το 75% των δανείων της HDB κατευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 10 εργαζόμενους.

Η φετινή χρονιά, ξεκινά με ένα «πρόγραμμα – ομπρέλα», το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, με σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το παρελθόν, το οποίο στηρίζεται σε δύο άξονες: το Ταμείο Εγγυήσεων και το Ταμείο Δανείων. Για πρώτη φορά συνδυάζεται η εγγύηση των δανείων χωρίς προμήθεια εγγυοδοσίας και η σημαντική επιδότηση επιτοκίου στα χορηγούμενα δάνεια.

Η HDB θα συνεχίσει να εισάγει στην Ελληνική αγορά, χρηματοδοτικά εργαλεία που διευρύνουν τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, για να έχουν περισσότερες δυνατότητες καινοτομίας, αξιοποίησης των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης και υιοθέτησης των σύγχρονων πρακτικών της βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο Πρόεδρος της ΕΑΤΕ, Dr. Χάρης Λαμπρόπουλος, δήλωσε:  «Με “δύναμη πυρός” €2,1 δισ. και ισχυρές διεθνείς συμμαχίες, η ΕΑΤΕ έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος θεσμικός συν-επενδυτής και καταλύτης για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών venture capital / private equity και στην ανάδειξη του επιχειρηματικού ταλέντου της πατρίδας μας. Με αφοσίωση και στρατηγικό προσανατολισμό, η ομάδα της ΕΑΤΕ στοχεύει στον υπερδιπλασιασμό των μεγεθών της την επόμενη 2ετία, αλλά και στην προσέλκυση διεθνών επενδυτικών σχημάτων που θα συμβάλουν έτι περαιτέρω στην αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας μας».

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε, κ. Βασίλης Σιαδήμας, ανέφερε: «Η ΜΟΔ Α.Ε. στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Στέκεται δυναμικά στο πλευρό των δημοσίων φορέων που διαχειρίζονται προγράμματα και υλοποιούν έργα και δράσεις, κυρίως του ΕΣΠΑ».

Επισυνάπτεται σχετική παρουσίαση

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο