Νίκος Παπαθανάσης: Έκδοση Προσκλήσεων συνολικού προϋπολογισμού 32 εκ. ευρώ για «Εξοπλισμό Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών – Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Οχημάτων έργου», στο Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία 2021-2027» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης ανακοινώνει την έκδοση δύο προσκλήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ, στο Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία 2021-2027», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα οι 2 προσκλήσεις αφορούν:

1. Πρόσκληση με τίτλο «Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων έργου»

Η Πρόσκληση απευθύνεται στα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και Εθνικής Άμυνας από κοινού για την υποβολή προτάσεων έργων συνολικού προϋπολογισμού ύψους 24,48 εκ. ευρώ. Θα περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την υποστήριξη του έργου των φορέων που εμπλέκονται στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενοι φορείς δύνανται μέσω αυτής της πρόσκλησης να ενισχύσουν τον εξοπλισμό τους με εσκαφείς, φορτωτές, ισοπεδωτές & οδοστρωτήρες, ανυψωτικά, ανατρεπόμενα οχήματα και οχήματα μεταφοράς, εκχιονιστικά και ρυμουλκά οχήματα, γέφυρες ξηρών ανοιγμάτων καθώς και βυτιοφόρα για τον ανεφοδιασμό των ανωτέρω οχημάτων και τη μεγιστοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

2. Πρόσκληση με τίτλο « Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων έργου – Μεταφερόμενα Έργα»

Η Πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αφορά την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την υποστήριξη του έργου των φορέων που εμπλέκονται στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενοι φορείς δύνανται μέσω αυτής της πρόσκλησης να ενισχύσουν τον εξοπλισμό τους με γέφυρες ξηρών ανοιγμάτων καθώς και άλλου τύπου μηχανήματων έργου στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο