Ν. Παπαθανάσης: Η προσέγγιση της Πολιτικής Συνοχής είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε όλες τις Περιφέρειες

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

H εναρκτήρια εκδήλωση για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής στη χώρα μας μετά το 2027, πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου στο Ζάππειο από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη του διαλόγου για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και προτεραιοτήτων της χώρας μας για την Πολιτική Συνοχής. Ουσιαστική συνεισφορά στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων αναμένεται να έχει η δεκαπενταμελής Ομάδα Εμπειρογνωμόνων εγνωσμένου κύρους, η οποία συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος στην ομιλία του ανέφερε ότι «η σημερινή εκδήλωση υποδηλώνει τη σημασία που αποδίδουμε στην Πολιτική Συνοχής και τις μελλοντικές της προτεραιότητες. Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής διότι παρέχει υποστήριξη στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη μείωση του χάσματος και την άμβλυνση των ανισοτήτων. Για την Ελλάδα, οι κοινοτικοί πόροι διαχρονικά αποτελούν σημαντικό μέσο για τη στήριξη της οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων, της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Σήμερα, διανύουμε την 6η προγραμματική περίοδο 2021-2027. Μια περίοδο για την οποία η χώρα μας κατέγραψε πρωτιά μεταξύ των κρατών-μελών στην έγκριση του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και των προγραμμάτων του».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι «ο σύγχρονος κόσμος μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς και οι εξωγενείς κρίσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε δημιούργησαν νέες συνθήκες και νέες προκλήσεις. Η προσέγγιση της Πολιτικής Συνοχής είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε όλες τις Περιφέρειες».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο  κ. Παπαθανάσης χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «πρόκειται να αναλάβουμε πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, αξιολογώντας με προσοχή τα αποτελέσματα από την εφαρμογή και άλλων αναπτυξιακών εργαλείων όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο ενεργοποιήθηκε με ταχείς ρυθμούς. Προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών, ώστε να προωθηθεί ο μετασχηματισμός σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και των Περιφερειών της».

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, οι ομιλητές και η νεοσυσταθείσα ομάδα εμπειρογνωμόνων ανέδειξαν τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Πολιτική Συνοχής σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση των περιφερειακών αποκλίσεων προτείνεται η ανάπτυξη στρατηγικής για την παραγωγικότητα με βάση τη γεωγραφία και ειδικότερα η υιοθέτηση τοποκεντρικής προσέγγισης με προσαρμοσμένες στρατηγικές ανάπτυξης και ισχυρή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Ακόμη, μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκαν ζητήματα όπως η όξυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η αναπτυξιακή στασιμότητα και η αποστασιοποίηση των πολιτών και η «γεωγραφία της απογοήτευσης», η διπλή πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι συνέργειες με την πληθώρα των αυξανόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, η θεσμική ικανότητα των δικαιούχων των Προγραμμάτων της Συνοχής να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αναγκαίων προσαρμογών.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο οποίος επισήμανε τις επιθυμητές κατευθύνσεις της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2027, αυτές της απλούστευσης και της ευελιξίας των διαδικασιών διαχείρισης και εφαρμογής των Διαρθρωτικών Ταμείων ενώ ακόμη, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα καταθέσει στον ευρωπαϊκό διάλογο γόνιμες ιδέες και προτάσεις.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο