Μη υποβολή προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Μακρυνίτσης 53 στο Βόλο, ιδιοκτησίας του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Στρεφτάρη» Βόλου Μαγνησίας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο