ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 20-5-1944 ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΕΣΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΕΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο