ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΩ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ76/τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Γραφείου Υποστήριξης Κω της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού στη νήσο Κω.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα από την 11η π.μ. έως την 12η μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ Εθν. Μακαρίου 12 – στην πόλη της Ρόδου (σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 2241027628).

ID: 11886401

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο