Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Φούρνων Ν. Σάμου

Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Φούρνων Ν. Σάμου

Σχετικά αντικείμενα:
Διακήρυξη δημοπρασίας ΨΦΨΖΗ-ΚΚΞ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο