Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Ηλείας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α) και 4024/2011(Φ.Ε.Κ.226 Α/27-10-2011) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 4 /12/2019, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ έως 11.00 π.μ στην Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας (Διοικητήριο).

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του Αστυνομικού τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο