Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, στη Ρόδο

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ76/τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου στη νήσο Ρόδο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από την 11η π.μ. έως την 12η μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ Εθν. Μακαρίου 12 – στην πόλη της Ρόδου (σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 2241027628).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο