Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακίνητου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου Νομού Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου διακηρύσσει ότι θα  διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ.76/τΑ), όπως ισχύουν, για τη μίσθωση ακίνητου κατάλληλου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Ηρακλείου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19/02/2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο