Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Εισηγητική έκθεση

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Καταθέτω προς έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων το οριστικό Σχέδιο του Προϋπολογισμού του έτους 2013, το οποίο συντάχθηκε έχοντας λάβει υπόψη τη συζήτηση που διεξήχθη επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2013 στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Το περιεχόμενό του σηματοδοτεί μια μεγάλη προσπάθεια για να τεθεί τέλος στην αμφισβήτηση της προοπτικής της Ελληνικής οικονομίας, σε ένα περιβάλλον, ωστόσο, βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, υψηλής ανεργίας και μεγάλης αβεβαιότητας.

Είναι αλήθεια ότι τα χρόνια διαρθρωτικά και δημοσιονομικά προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας, η αδυναμία πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και, κυρίως, το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό έλλειμμα αξιοπιστίας, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες στην άσκηση της επιθυμητής δημοσιονομικής πολιτικής. Η αστάθεια και η αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι υφεσιακές πιέσεις σε αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες και η συνεχιζόμενη κρίση χρέους σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, επηρεάζουν δυσμενώς το οικονομικό κλίμα της χώρας μας και διαβρώνουν την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής.

Παρ’ όλα αυτά η επιτάχυνση στην υλοποίηση μεγάλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και η πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, παρά την περίοδο των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία και την επίτευξη μιας διατηρήσιμης δημοσιονομικής σταθερότητας, ξεκινώντας από την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος Γενικής Κυβέρνησης το 2013.

Οι εκτιμήσεις που εμπεριέχονται στον Προϋπολογισμό βασίζονται σ’ ένα νέο, πιο δίκαιο, πιο απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα, στην αναδιάρθρωση και στον περιορισμό των δομών του κράτους, στον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, στην εξάλειψη της σπατάλης σε όλες τις βαθμίδες του δημόσιου τομέα, στην εντατικοποίηση των διαδικασιών αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Προϋπολογισμός διαμορφώνεται εντός ενός πλαισίου που αποτυπώνει την ευρύτερη εθνική προσπάθεια για δημοσιονομική προσαρμογή και σταδιακή επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, με δημιουργία συνθηκών εξωστρέφειας.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Γνωρίζουμε ότι κατά τη διετία που ακολούθησε την ένταξη της χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης, η οικονομία βίωσε μια μεγάλη προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής και οι πολίτες κατέβαλαν τεράστιες θυσίες.

Ο Προϋπολογισμός του 2013 και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 θα συμβάλουν στο να εισέλθει το συντομότερο δυνατόν η Ελληνική οικονομία στον ενάρετο κύκλο της δημοσιονομικής σταθερότητας και της εξωστρεφούς ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση μεσοπρόθεσμα να ανταποκριθεί με όρους ευημερίας και αξιοπρέπειας στην προσπάθεια και τις θυσίες που καταβάλλουν οι Έλληνες πολίτες. Μια εθνική προσπάθεια την οποία δεν πρέπει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επιτρέψουμε να σπαταληθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης της χώρας και την αδήριτη ανάγκη για συνεννόηση και συνεργασία όλων των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προσβλέπω σε μια ειλικρινή και εποικοδομητική εξέταση και τελικώς στην έγκριση από εσάς του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του 2013.

Αθήνα, Οκτώβριος 2012
Γιάννης Στουρνάρας
Υπουργός Οικονομικών

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2013

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο