Κρατικός Προϋπολογισμός 2011

Εισηγητική Έκθεση

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος καταθέτω προς έγκριση από την Εθνική Αντιπροσωπεία το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού του έτους 2011, το οποίο συντάχθηκε έχοντας λάβει υπόψη τη συζήτηση που διεξήχθη επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2011 στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, αλλά και την αναθεώρηση των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Το 2010 η Ελλάδα πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που επιτεύχθηκε ποτέ στη χώρα μας και η οποία ανέρχεται σε 6% του ΑΕΠ. Ο Προϋπολογισμός του 2011 αποτελεί τη συνέχεια αυτής της μεγάλης προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης που ξεκίνησε το 2010, μία από τις πιο κρίσιμες και σημαντικές χρονιές στην ιστορία της χώρας μας.

Τη χρονιά αυτή, όλοι μαζί δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα για τη διάσωση και την οικονομική επιβίωση της οικονομίας μας. Ξεκινώντας από ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό, ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος και με ένα έλλειμμα αξιοπιστίας που στοίχισε τη δυνατότητα πρόσβασής μας στις διεθνείς αγορές για χρηματοδότηση, καταφέραμε να μετατρέψουμε μια αδιέξοδη κατάσταση για τη χώρα μας σε μια νέα ευκαιρία για τη διάσωση και την ανάταξη της οικονομίας μας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας και της θυσίας που ζητήθηκε από τους πολίτες, η εμπιστοσύνη στην Ελληνική Οικονομία έχει αρχίσει να ανακτάται, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής σταθερότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της χώρας.

Η αναθεώρηση των στοιχείων για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης από τη Eurostat και η ενσωμάτωση νέων φορέων και οργανισμών στη γενική κυβέρνηση, αποκάλυψε το πραγματικό μέγεθος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού της χώρας έως το 2009, όπου το έλλειμμα έφτασε το 15,4% του ΑΕΠ.

Παρά την αναθεώρηση των δημοσιονομικών δεδομένων που επηρέασε τα δημοσιονομικά μεγέθη του 2010 και δημιούργησε μια «νέα αφετηρία» για τη δημοσιονομική προσαρμογή, επιτεύχθηκε μία μείωση του ελλείμματος άνω των 14 δισ. ευρώ – μεγαλύτερη από αυτή στην οποία είχε δεσμευτεί η χώρα μας– και η Κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και τη δραστική μείωση του ελλείμματος με στόχο το 2014 να φτάσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Έτσι, ο Προϋπολογισμός του 2011 εντάσσεται σε ένα μεσοπρόθεσμο φιλόδοξο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής ανάπτυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και εγγύηση για τη χρηματοδότηση της οικονομίας μας από το μηχανισμό στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ.

Ο προϋπολογισμός του 2011 είναι ο πρώτος προϋπολογισμός με τον όποιο ξεκινάει να εμπεδώνεται η έννοια μιας δημοσιονομικής διαχείρισης με αναφορά στο σύνολο του δημοσίου τομέα. Το νέο πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί πλήρως από το νέο οικονομικό έτος προβλέπει, μεταξύ άλλων την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στον έλεγχο του Προϋπολογισμού, την υιοθέτηση ενός μεσοπρόθεσμου στρατηγικού πλαισίου, το οποίο θα εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο και τη θέσπιση ενός αυστηρότερου πλαισίου έλεγχου των δημοσίων δαπανών.

Ο προϋπολογισμός υποστηρίζεται από ριζικές τομές τόσο στο πεδίο της φορολογίας και της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων, όσο και στο σκέλος της δημοσιονομικής διαχείρισης, του ελέγχου και της λογοδοσίας στις δημόσιες δαπάνες.

Στόχος είναι η δημοσιονομική προσαρμογή να γίνει χωρίς την περαιτέρω επιβάρυνση μισθωτών και συνταξιούχων από περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, και χωρίς την επιβολή αυξήσεων σε φόρους πέρα από αυτές για τις οποίες έχει ήδη δεσμευτεί η Κυβέρνηση. Για το λόγο αυτό παρά το γεγονός ότι για να επιτύχουμε το δημοσιονομικό στόχο για το 2011 χρειάζεται πρόσθετη δημοσιονομική προσπάθεια, η δημοσιονομική προσαρμογή βασίζεται στον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών και σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει και μέτρα με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας και την αντιστάθμιση του κόστους προσαρμογής, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο προϋπολογισμός του 2011 θα συμβάλει περαιτέρω στην πλήρη αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και στην επάνοδο της οικονομίας μας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης παράλληλα με την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους.

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη σημασία της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλει η χώρα για να επιτύχει στο φιλόδοξο όσο και αναγκαίο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί, σας καλώ να εξετάσετε και να εγκρίνετε το προτεινόμενο σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2011.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2010

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Υπουργός Οικονομικών

 

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο