Κλήση προς ακρόαση άρθρου 6 Ν.2690/99

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι εντός χώρου αιγιαλού στην περιοχή ΒΑΡΔΑΡΙ του Δήμου Μεγαρέων έχουν πραγματοποιηθεί από ΑΓΝΩΣΤΟ οι παρακάτω κατασκευές:
α) οικίσκος από μέταλλο – ξύλο και τέντα εδραζόμενος σε επιφάνεια από μπετό, εμβαδού 9,7 τ.μ.,
β) επιφάνεια από μπετόν εμβαδού 4 τ.μ.,
γ) κατασκευή από μπετό (εικονοστάσι) εμβαδού 2 τ.μ.,
δ) επιφάνεια από χαλίκι εμβαδού 9 τ.μ.,
ε) γλάστρες – παρτέρια εμβαδού 2,5 τ.μ,
στ) επιφάνεια από ξύλο και άλλα αντικείμενα εμβαδού 2,9 τ.μ.,
ζ) σκάλα από μπετό εμβαδού 8 τ.μ.,
η) παλαιά σκάλα από μπετό εμβαδού 14 τ.μ και
θ) παλαιά τροχαλία πακτωμένη σε βάση από μπετό εμβαδού 1 τ.μ.,
άνευ αδείας αρμόδιας αρχής κατά παράβαση του Ν.2971/2001.

Καλούμε τον ίδιον ή οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνον που έχει πραγματοποιήσει τις ανωτέρω εργασίες όπως εμφανισθεί εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος σε ημερήσια εφημερίδα, στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής, για να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς, προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των απόψεων του.

Σας γνωρίζουμε ότι η ανέγερση αυθαιρέτων κατασκευών, ή πάσης μορφής εγκατάσταση κατασκευών και η πραγματοποίηση εργασιών άνευ αδείας εντος κοινόχρηστης έκτασης Αιγιαλού, επισύρουν όλες τις κυρώσεις σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα και συγκεκριμένα έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης μετά την άπρακτη πάροδο 30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση του παρόντος.

28090-signed.pdf

ID: 4410
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο